FAQ

Hvornår må jeg køre i skoven efter indmeldelse?

Får jeg et skovmærke?

Hvilke skove giver medlemskabet tilladelse til at cykle i?

Hvad får jeg ellers for pengene?

Hvorfor skal jeg betale fuldt kontingent, når jeg melder mig ind midt om sommeren?

Hvis jeg ændrer adresse, telefonnummer, betalingskort eller mailadresse hvad så? 

 

Bestyrelsen februar 2024